טיפול אישי ומקצועי ע"י דר' קול ביחידה להפריה חוץ גופית הגדולה בצפון בבי"ח אלישע

קופות חולים

מבוטחות כללית "מושלם" זכאיות להתייעצות עם דר' קול בנושאי הפריה חוץ גופית, פוריות והריון בעלות של 170 ש"ח בלבד. התייעצות עם רופא מומחה כללית מושלם

היחידה להפריה חוץ גופית בבי"ח אלישע הנה מוכרת ע"י משרד הבריאות. טיפולי הפריה מכוסים ע"י סל הבריאות עד שני ילדים למשפחה. לפיכך, כל אזרח ישראלי  שלו ביטוח משלים (ללא קשר לקופת החולים בה הוא רשום) זכאי לקבל טיפולי הפריה ביחידתנו. מומלץ לברר בקופת החולים מה גובה ההשתתפות העצמית בטיפולי הפריה בבי"ח פרטי.

ליחידה להפריה חוץ גופית בבי"ח אלישע הסכמים עם כל קופות החולים, המעניקות התחייבות כספית המכסה את עלות הטיפולים.

בכל קופת חולים נהלים שונים באשר לתהליך אישור הטיפולים. יש לברר זאת באופן פרטני. בכל מקרה של קושי בהשגת התחייבות, ניתן לפנות לצורך יעוץ באשר להשלמת הברור הרפואי הנדרש, ומילוי טפסים לפי הצורך.

לפני הטיפול מומלץ לברר עלות בדיקות וטיפולים שאינם קשורים ישירות בהליך ההפריה, ואינם נכללים בהתחייבות הכספית של קופות החולים, כגון: בדיקות זרע, הקפאת זרע, תשלום עבור זרע מבנק זרע, עלות שימור עוברים קפואים וכו'.

לגבי מטופלים שאינם אזרחי ישראל, ואינם מבוטחים במסגרת חוק הבריאות, יש לעיין בדף המקביל באנגלית.

הקליניקה

בי"ח אלישע, הנמצא בחיפה, הוא בית החולים הפרטי הגדול ביותר בצפון הארץ. היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים החלה לפעול ב-1996 והפכה לגדולה בצפון.